Mobiel Forensisch Team

Optimale zorg voor geïnterneerde personen in de thuissituatie

Doelgroep / In- & exclusiecriteria

Inclusiecriteria: 

 • Meerderjarige mannelijke en vrouwelijke geïnterneerden
 • Plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag/ zedenfeiten/ seksuele delicten (hands-on en/of hands-off delicten)
 • Verblijfplaats in regio Oost-Vlaanderen
 • Psychiatrische problematiek/ zwak-laagbegaafdheid (dubbeldiagnose kan)
 • Zekere stabilisatie psychiatrisch ziektebeeld/ middelengebruik
 • Aanwezigheid behandelaar
 • Aanwezigheid nazorg
 • Minimale erkenning van de feiten
 • Minimaal probleembesef (hulpvraag noodzakelijk)
 • Minimale (interne) motivatie voor thuisbegeleiding

 

Exclusiecriteria:

 • Veroordeeld/ niet-geïnterneerd
 • Niet-seksuele delicten
 • Geen stabiliteit in het psychiatrische ziektebeeld/middelenmisbruik
 • Psychopathie
 • High-risk geïnterneerden
 • Zware agressie of zware gerechtelijke voorgeschiedenis
 • Verblijfplaats buiten regio Oost-Vlaanderen