Mobiel Forensisch Team

Optimale zorg voor geïnterneerde personen in de thuissituatie

Doelgroep / In- & exclusiecriteria

Inclusie:

 • Geïnterneerde mannen en vrouwen
 • Thuissituatie
 • Regio Oost- en West-Vlaanderen
 • Nood aan langdurige begeleiding
 • Omringd door voldoende hulpverlening (psychiater, huisarts)
 • Nood aan specifieke forensische opvolging
 • CBM-zitting: begeleiding mede gemandateerd door de bevoegde CBM

 

Exclusie:

 • Seksuele problematiek/feiten
 • Kernpsychopathie
 • Personen in acute crisistoestand
 • Te hoge zorgnood (risicohantering)