Mobiel Forensisch Team

Optimale zorg voor geïnterneerde personen in de thuissituatie

Doelgroep / In- & exclusiecriteria

Inclusie
Geïnterneerde seksuele plegers die buiten de gevangenis in een autonome of georganiseerde thuissituatie verblijven en waarvan het seksuele probleem op de voorgrond staat;
die bovendien een gespecialiseerde behandeling voor hun seksuele problematiek volgen of gevolgd hebben
en waarvan een risiconiveau is getaxeerd en een begeleiding en behandeling door een mobiel forensisch team geïndiceerd is.

Exclusiecriteria zijn geïnterneerden:

  • die als High Risk getaxeerd zijn
  • die niet open staan voor de gespecialiseerde behandeling
  • die niet open staan voor begeleiding binnen hun thuiscontext
  • die buiten de afgesproken regio verblijven of zich vestigen, tenzij in overleg met de andere forensische mobiele teampartners .