Mobiel Forensisch Team

Optimale zorg voor geïnterneerde personen in de thuissituatie

Werking

De forensische 2B-teams werken binnen de filosofie van artikel 107 van de ziekenhuiswet gericht op de “vermaatschappelijking van de zorg” en vervullen hiervan de 2B-functie. Ze leggen zich daarom toe op de ambulante begeleiding en opvolging van geïnterneerde personen met een langdurige, niet-acute psychische problematiek, in de thuissituatie. Door te voorzien in een optimale zorgverlening trachten de forensische 2B-teams doorstroom-bevorderend te werken en te fungeren als hefboom naar een verdere stap in de interneringsmaatregel. Dit zullen ze doen in samenwerking met ambulante behandelcentra en residentiële voorzieningen. De forensische 2B-teams trachten hierbij een structuur te bieden waarin de juiste zorg en ondersteuning voor de geïnterneerde persoon kan ontwikkeld worden. Op deze manier zal op zoek gegaan worden naar de mogelijkheden voor de geïnterneerde persoon om zich binnen zijn context zo optimaal mogelijk te (re-)integreren in de maatschappij en waar mogelijk/wenselijk/aangewezen zullen er samenwerkingsverbanden uitgebouwd worden met de reguliere hulpverlening.