Mobiel Forensisch Team

Optimale zorg voor geïnterneerde personen in de thuissituatie

Samenwerking

Het verbeterproject omtrent de forensische 2B-teams wordt verwezenlijkt door één groot team, opgesplitst in drie equipes.  Elke equipe is daarbij verbonden aan een andere psychiatrische instelling met zijn eigen expertise: APZ Sint-Lucia, PC Sint-Amandus & PC Sint-Jan-Baptist. Hoewel de grote lijnen door de drie equipes onder één koepel worden vastgelegd, werkt elk team voor zijn specifieke regio en doelgroep. Het team van APZ Sint-Lucia in Sint-Niklaas zal instaan voor de regio Oost-Vlaanderen voor de groep geïnterneerde personen die seksuele feiten hebben gepleegd. Ook het team van PC Sint-Amandus in Beernem, zal zich richten tot deze doelgroep, dit echter voor de regio West-Vlaanderen. PC Sint-Jan-Baptist in Zelzate tot slot, zal instaan voor de geïnterneerde personen die geen seksuele feiten hebben gepleegd. Hun actieterrein omvat zowel regio Oost- als West-Vlaanderen.

APZ Sint-Lucia Sint-Niklaas:    geïnterneerde personen; seksuele feiten; Oost-Vlaanderen
PC Sint-Amandus Beernem:    geïnterneerde personen; seksuele feiten; West-Vlaanderen
PC Sint-Jan-Baptist Zelzate:    geïnterneerde personen; GEEN seksuele feiten; Oost- & West-Vlaanderen