Mobiel Forensisch Team

Optimale zorg voor geïnterneerde personen in de thuissituatie

Project

Voor de uitbreiding en ontwikkeling van een zorglandschap voor geïnterneerde personen, is door de federale overheid onder Onkelinx-Vandeurzen het ‘meerjarenplan internering’ ontwikkeld. Dit meerjarenplan moest voorzien in de uitbouw van een zorgtraject voor forensisch-psychiatrische patiënten door middel van verschillende investeringsrondes. In de eerste investeringsronde werd het categorale aanbod uitgebouwd (medium security, seksuele delinquenten & VAPH-projecten). De tweede ronde van het meerjarenplan bestond uit de concrete realisatie van de netwerkcoördinatoren en de schakelteams internering. Met de overblijvende financiële middelen van de tweede ronde kon elk Hof van Beroep, in het kader van de federale verbeterprojecten, een aanvullend project uitwerken. De doelstelling van dit verbeterproject moest zijn; enerzijds een optimale zorgverlening voorzien voor de geïnterneerde persoon en anderzijds uitstroom uit de gevangenis en de (residentiële) zorg verhogen. Het Hof van Beroep van Gent koos voor de implementatie en uitwerking van de mobiele forensische teams, of de forensische 2B-teams, voor regio Oost- & West-Vlaanderen.