Mobiel Forensisch Team

Optimale zorg voor geïnterneerde personen in de thuissituatie

Welkom

 

Op de website van de forensische 2B-teams.

De forensische 2B-teams zijn opgericht als verbeterproject binnen het interneringscircuit. Ze bieden begeleiding en opvolging van forensisch psychiatrische cliënten in hun thuissituatie voor regio Oost- & West-Vlaanderen, met als doel het voorkomen van recidive, het voorzien in een optimale zorgverlening en het verhogen van uitstroom uit de gevangenis en de (residentiële) zorg.
De forensische 2B-teams trachten een structuur te bieden waarin de juiste zorg en ondersteuning voor de geïnterneerde persoon zich kan ontwikkelen. Op deze manier zal op zoek gegaan worden naar de mogelijkheden voor de geïnterneerde persoon om zich binnen zijn context zo optimaal mogelijk te (re-)integreren in de maatschappij.

Op deze website kan u meer informatie vinden over het project, de werking, de doelgroep en de samenwerking.
Daarnaast kan u de contactgegevens van de 3 teams terugvinden en kan u een aanmelding doen via de aanmeldingsprocedure.